Uglehøjen - Om projektetUglehøjens helhedsplan har fået egen hjemmeside.
Her kan du følge med i udviklingen.

Renovering i
Uglehøjen

Uglehøjen er opført fra 1989-1990 og består af 22 lejemål - 20 familieboliger og 2 ungdomsboliger.

Afdelingen har lige fra opførslen været belastet af dårlig økonomi. Årsagen er bl.a. meget høje byggeomkostninger. Der var samtidig ikke henlagt midler til tilstrækkelig vedligeholdese fra starten, som det er normalt med nybyggeri.

Udover dårlig økonomi er det væsentligste problem atriumtaget, som dækker over det smukke gårdrum midt i bebyggelsen. Taget er utæt og udført på en måde så det er vanskeligt at komme til og reparere. Brandmeldeanlægget fungerer ikke optimalt og har løbende givet fejlmeldinger - og efterfølgende besøg af brandvæsenet. Altanerne er opført i træ, hvilket har medført råd. Der har ofte været problemer med at få ventilationsanlægget til at fungere. Der er generelt stort slid af specielt køkkenerne og korkgulvene. Det er disse forhold der har været baggrunden for opstart af en helhedsplan.

Det har været vurderet om vi kun skulle lave en renoveringssag eller vi skulle igangsætte en helhedsplan. Konklusionen blev at det bedste resultat kunne opnåes med en helhedsplan. 

Der er to ungdomsboliger - placeret centralt over fælleshuset. De har gennem tiden har givet udfordringer, hvor lejere har været til gene for de øvrige beboere. Der arbejdes derfor på at nedlægge de to ungdomsboliger og ombygge disse til én familiebolig i stedet.

Derudover er der driftsarbejder som det vil være hensigtsmæssigt at få udført. De udslidte køkkener udskiftes og fælleskøkkenet skal opdateres - ikke mindst for at understøtte fællesskabet. Vinduer og døre udskiftes ligeledes.

De grønne områder trænger til et ansigtsløft. Efter helhedsplanen er gennemført vil de fremstå mere ensartede og de bliver langt lettere at vedligeholde.

Efter renoveringen:

  • Afdelingen fremtidssikres med renoveringen

  • Køkkener udskiftes

  • Altaner udskiftes

Har du spørgsmål? Kontakt os, og vi vender tilbage


 

  • Projektleder

    Projektleder

    Carsten Clement 

    Telefon 63 125 145